hr en

Vijesti

Poziv na program pripravništva u organizacijama civilnog društva za studente/ice prava iz Zagreba

Large web program pripravni%c5%a1tva  2

Zagreb, 23. siječnja 2023.

Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije  Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, produljuju rok za prijavu na program pripravništva* u organizacijama civilnog društva za ljudska prava za studente i studentice prava Pravnog fakulteta u Zagrebu.

__
*program pripravništva u okviru ovog projekta je neplaćena praksa koju se stječe u organizacijama civilnog društva
___

Kako izgleda program pripravništva u organizacijama civilnog društva? 

Ograničeni broj studenta i studentica prava iz Zagreba imat će priliku proći tromjesečni program pripravništva od početka ožujka do kraja svibnja 2023. godine, sveukupnog trajanja od 100 sati. 

Pripravnici/e imaju priliku pohađati jedan od sljedećih programa pripravništva: 

1) Ljudska prava, suzbijanje govora mržnje i javna participacija. U sklopu ovog programa pripravništva, kojeg vodi Kuća ljudskih prava Zagreb, pripravnici/e će imati priliku doprinijeti pripremi Godišnje konferencije o ljudskim pravima, sudjelovati u izradi izvješća o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, analizirati primjere dobrih praksi i javnih politika usmjerenih na suzbijanje govora mržnje, sudjelovati u komparativnom mapiranju sustava za sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka i pisati samostalni stručni rad uz mentorsku podršku. Pored iskustva u Kući ljudskih prava, pripravnici/e će se upoznati sa radom Centra za mirovne studije i Zagreb Pride-a.

2) Prava izbjeglica i suzbijanje diskriminacije. U sklopu ovog programa pripravništva, kojeg vodi Centar za mirovne studije, pripravnici/e će doprinijeti istraživanju stanja ljudskih prava u zemljama porijekla migranata te presuda u RH vezanih za diskriminaciju. Podržavat će rad info pointa Centra za mirovne studije, doprinijeti analizama vezanim za diskriminaciju temeljem imovnog stanja i pomoći u izradi pravno-zagovaračkih pointova o kriminalizaciji solidarnosti. Pored iskustva u Centru za mirovne studije, pripravnici/e će se upoznati s radom Kuće ljudskih prava i borders:none.

3) Tranzicijska pravda i međunarodno humanitarno pravo. U skopu ovog programa pripravništva, kojeg vodi Inicijativa mladih za ljudska prava, pripravnici će se upoznati s osnovnim konceptima i primjenom međunarodnog humanitarnog prava na primjeru presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju / Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MKSJ/MRMKS). Uz mentorsku podršku, istraživat će temeljne akte i mehanizme za zagovaranje, zaštitu i reparacije nakon najtežih oblika kršenja ljudskih prava te doprinijeti razvoju edukacijskih materijala vezanih za društveno-političku tranziciju iz konfliktnog perioda u demokratsko društvo utemeljeno na ljudskim pravima. Pored iskustva u Inicijativi mladih za ljudska prava, pripravnici/e će se upoznati s radom Centra za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek te Documente - centra za suočavanje s prošlošću. 

4) Mirotvorstvo, prava nacionalnih manjina i suzbijanje govora mržnje. U sklopu ovog programa pripravništva, kojeg vodi Inicijativa mladih za ljudska prava, pripravnici/e će se imati priliku upoznati s međunarodnim standardima ljudskih prava i temeljnim institutima ustavnog prava u RH u odnosu na garanciju neponavljanja masovnih kršenja ljudskih prava (pravo na istinu, pravo na život, načelo ravnopravnosti, mirotvorstvo). Imat će priliku doprinijeti istraživačkom radu i razvoju edukacijskih materijala vezanih za kaznenopravni i prekršajnopravni okvir za procesuiranje govora mržnje i zločina motiviranih mržnjom (odnos nasljeđa ratne prošlosti na formiranje stavova prema manjinama). Pored iskustva u Inicijativi mladih za ljudska prava, pripravnici/e će se upoznati s radom Kuće ljudskih prava te Documente - Centra za suočavanje s prošlošću.

Program pripravništva započet će dvodnevnim uvodnim treningom tijekom kojeg će se pripravnici/e upoznati s pravom ljudskih prava, mehanizmima zaštite te procesu kreiranja javnih politika i okruženja za rad organizacija civilnog društva. Uvodni trening će biti održan u tjednu 6. ožujka 2023. godine. 

Tko se može prijaviti za program pripravništva i što će kroz njega dobiti? 

Za obavljanje programa pripravništva se možeš prijaviti ako ispunjavaš sljedeće uvjete: 

  • živiš u Zagrebu
  • student/ica si 2. ili više godine prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
  • zainteresiran/a si za stjecanje iskustva u organizaciji civilnog društva za ljudska prava 

Sudjelovanjem na programu pripravništva, studenti/ce će imati priliku produbiti svoje poznavanje teorijskih koncepata usvojenih prilikom studiranja, primijeniti ih u kontekstu rada u organizacijama civilnog društva, steći vrijedne radne vještine primjenjive na različitim radnim mjestima i doprinijeti radu organizacija posvećenih ljudskim pravima. 

Po izvršenju svih dužnosti, pripravnici/ce dobit će potvrdu o obavljanju programa pripravništva te će imati priliku dobiti pismo preporuke ovisno o uloženom trudu i kvaliteti obavljenih zadataka. Pripravnici/e neće dobiti naknadu za obavljanje programa pripravništva. 

Kako se prijaviti? 

Pozivamo zainteresirane studente i studentice prava koji zadovoljavaju uvjete ovog poziva da se prijave za program pripravništva do 28. veljače, 2023. putem sljedeće prijavnice.

Naglašavamo da će organizatori ocijeniti prijave i odabrati pripravnike/ce prema redoslijedu primitka prijave, a ne nakon isteka roka za prijavu. Stoga, potičemo sve zainteresirane da čim prije kvalitetno ispune prijavnicu kako bi osigurali svoje sudjelovanje na programu pripravništva.

U sklopu prijavnice je nužno odgovoriti na jedno od ponuđena 4 esejska pitanja. Odgovori ne trebaju biti duži od 500 riječi. 

Esejska pitanja su:

  1. Posljednjih godina svjedočimo kako je grupa mladih u Portugalu podnijela tužbu protiv države jer smatraju da nije učinila dovoljno da spriječe negativne posljedice klimatskih promjena. Kako biste vi započeli proces pozitivne promjene, koje pravne radnje prepoznajete kao dostupne, o kršenju kojih ljudskih prava je u ovom primjeru riječ? Opišite s kim biste surađivali? Koga biste okupili? Na koje bi se nacionalno, europsko i međunarodno zakonodavstvo pozvali?
  2. Primjetili ste da je na zidu obližnje škole preko noći nacrtan mural osuđenom ratnog zločincu XY. Od koga i na koji način ćete tražiti njegovo uklanjanje? Hoćete li i zbog kojeg kažnjivog djela prijaviti nepoznatog počinitelja?
  3. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u svojoj poruci za Dan ljudskih prava obilježen prošle godine, 10. prosinca 2021. izjavio je: "Javni prostor se smanjuje. Siromaštvo i glad rastu prvi put nakon desetljeća. Milijuni djece propuštaju svoje pravo na obrazovanje. Nejednakost se produbljuje – ali možemo izabrati drugačiji put". Za koja ljudska prava smatrate da su trenutno najugroženija u Hrvatskoj te na koji način smatrate da je moguće ostvariti pozitivnu promjenu?
  4. Pisani esej po vlastitom izboru teme

Za bilo kakva pitanja, molimo obratite se na email ana.gvozdic@yihr.org

—----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program pripravništva za studente i studentice prava se provodi u sklopu projekta Novi početak - sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava koji ima za cilj povećati društveni i politički utjecaj organizacija za ljudska prava kao odgovor na srozavanje standarda ljudskih prava u Hrvatskoj, sve težu socioekonomsku situaciju te inertnost institucija u iznalaženju rights based rješenja za sve kompleksnije političke i socio-ekonomske izazove današnjice. 

Provođenjem programa pripravništva za studente i studentice prava u organizacijama civilnog društva nastoji se omogućiti izgradnja specifičnih znanja i vještina, ali i interesa, studenata/ica pravnih fakulteta u području ljudskih prava i rada organizacija civilnog društva za ljudska prava. 

Projekt NOVl POČETAK - Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt provode Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za mirovne studije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek i Human Rights House Foundation. 

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.